VÅRA POLICIES

REN TRIVSEL

Ren trivsel är namnet på våra olika kvalitetspolicy som hjälper oss att styra företaget på ett tydligt och engagerat sätt.
De visioner och utstakade mål som vi på RH Gruppen har satt upp, hittar du i våra olika policies för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Vår nuvarande miljöprofil:

 • Vi använder i huvudsak miljömärkta kemikalier i den regelmässiga städningen.
 • Vi använder de miljömärkta kemikalier som är minst miljöpåfrestande på Special-sidan.
 • Vi ställer krav på leverantörer om kravmärkt utrustning.
 • Våra anställda skall känna delaktighet och engagemang i våra miljöfrågor.
 • Vi skall minska föroreningar och avfall i vår verksamhet och källsortera och återvinna vårt avfall.
 • Vi planerar och samordnar alla biltransporter.
Vi vill erbjuda företag och organisationer inom både privat och offentlig verksamhet kompletta, kundanpassade lokalvårdstjänster som gör att kund/beställare kan ägna sin koncentration åt sin huvudsyssla. Vår kvalitetspolicy hjälper dig att göra det.

För RH Gruppen innebär det att:

 • Städningen skall utförs så att den bidrar till att kundernas medarbetare och besökare känner trivsel.
 • Vårt arbete skall utföras så att att kundernas lokaler och dess inredning vårdas.
 • Städarbetet skall utföras på rätt plats och tid och med rätt kem och arbetsmetoder.
 • Ständig förbättring är en ledstjärna i vårt arbete där vi hela tiden strävar efter att bli bättre vad gäller såväl kvalitet, miljö som arbetsmiljö.
Alla medarbetare, vikarier och praktikanter ska känna sig välkomna och uppskattade på RH Gruppen. Introduktionsplanen som tas fram till varje ny medarbetare ska underlätta att komma igång med arbetet och underlätta att känna trygghet i teamet.

Personal
Våra medarbetare är den viktigaste resursen. Alla ska ges sånt ansvar och sådana befogenheter, att man känner arbetsglädje och engagemang för sina uppgifter. Arbetsmiljön ska präglas av kreativitet, delaktighet och god stämning. Med allas engagemang blir det lätt att skapa den goda arbetsplatsen. Alla ska känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap och tycka det är roligt att gå till jobbet. Backup vid sjukdom kommer att lösas genom vår egen ”pool” som finns tillgänglig. Backup vid semester kommer vi att följa våra nuvarande rutiner, vilket innebär att semesterperioden delas in i 3 perioder. Semestervikarier kommer att till viss del ersätta ordinarie personal under semesterperioderna. För att tillgodose kvalitetssäkringen kommer ordinarie personal alltid att finnas på plats och finnas till för eventuella vikarier. Semestervikarier kommer även att gå bredvid och få grundlig genomgång av uppdragets omfattning.

RH Gruppens framgång är beroende av att vi har nöjda kunder. Vid varje upphandling försöker vi att vara tydliga om vad som ingår i respektive avtal, så att du som kund ska känna dig trygg och inte råka ut för några obehagliga överraskningar. Om det visar sig att du inte är nöjd med vårt arbete så försöker vi rätta till felet snarast. Kvalitetskontroller görs fortlöpande för att säkerställa kvalitén på städningen. Ett avvikelseformulär används med checklista för att säkerställa att respektive städinstruktion följs. Eventuella avvikelser noteras och kommer att utvärderas var för sig och en åtgärdsplan skrivs.

När det går snett:

 • Rapport från kundfelet dokumenteras
 • Arbetsplatsen kontrolleras
 • Felet åtgärdas
 • Kontroll dokumenteras igen
 • Kund informeras
 • Rutinerna förbättras
 • Berörd personal informeras